เชิญทุกท่านมีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามวิจัยแบบออนไลน์ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

Chainat Brandฉ้ฟรChainat Brandเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามวิจัยแบบออนไลน์ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่ http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_12.html
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ ผู้ร่วมวิจัย
นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ร่วมวิจัย
เปิดรับข้อมูลระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2558

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment