>คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และ อ.ศิลปชัย นิลกรณ์

คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และ อ.ศิลปชัย นิลกรณ์ วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โครงการอบรมต้นกล้าวิจัย : Novice Strong Seed Researchers.
วิดีโอคลิบนี้ได้ขออนุญาตผู้บรรยายให้มีการนำเผยแพร่เพื่อการศึกษาได้ ผู้ที่อ้างอิงและนำไปใช้ต่อ กรุณาดำเนินการตามมารยาททางวิชาการ โดยการอ้างอิง และหรือแจ้ง-ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้บรรยายก่อนนะครับ
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้านักวิจัยร่นที่1 11-01-2008
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม การอบรมต้นกล้าวิจัย Novice Strong seed Researchers Research Project Writing

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment