Hello Researchers

เรียนเชิญต้นกล้าวิจัยทุกรุ่น ใช้งานเว็บไซต์นี้ร่วมกัน ช่วยร่วมกันเขียน ร่วมกันสร้าง-พัฒนาและเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ สาระความรู้ ข่าวสารการสัมมนา การเสนอแนะความคิดเห็น การนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยกลุ่มที่รับผิดชอบ เขียนประวัติและผลงานตนเอง ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง รักษาคุณภาพของเว็บไซต์นี้ร่วมกันตลอดไป ให้สมกับความคาดหวังของ วช.ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ให้กลายเป็นชุมชนใหญ่ทางออนไลน์ที่เหล่้าต้นกล้าวิจัยทุกท่านที่ผ่านการอบรมและหรือจะมีสมาชิกเพิ่มในอนาคต ได้ใช้เป็นเวทีสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์(Connection) สร้างเป็นศูนย์รวมชุมชน(Community)ของการร่วมมือกันสรรค์สร้าง(Collaboration)ผลงานหรือวิทยาทานที่เกิดประโยชน์ต่อชาติและมวลมนุษย์ต่อไป

หวังว่าทุกท่านคงทราบวิธีการใช้งานเว็บไซซต์ฟรีของกูเกิ้ลนี้ดีอยู่แล้ว ง่ายๆเองครับ หากยังไม่เข้าใจก็เชิญอ่านและดู Tutorials VDO ที่ผมสอนและนำเสนอไว้ หรือสอบถามโดยตรงก็ยินดี และจะเพิ่มให้เรื่อยๆ ท่านใดที่พอทำได้ก็อย่ารอช้านะครับ ช่วยทำเสริม สร้างหน้าเว็บเข้าต่อได้เลย บางส่วนผมจะตั้งต้นเอาไว้ให้เป็นตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะ-แสดงความคิดเห็นฝากข้อความเอาไว้ด้วย โดยอย่าลืมว่าท่านก็คือเจ้าของร่วมอีกคนหนึ่งที่ผมเชิญให้เข้าร่วมในเว็บไซต์แห่งนี้ แล้ว ซึ่งมีสิทธิ์ที่สามารถสร้างและแก้ไขได้ในหลายๆส่วน และอยากให้มีตัวแทนแต่ละรุ่นให้เป็นเจ้าของร่วมด้วยหลายๆคน แล้วบอกต่อๆกันนะครับ เว็บไซต์นี้เป็นบริการฟรีของกู้เกิ้ล และมีบริการฟรีอีกมากมายที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในงานของท่านได้อย่างไม่อั้น ลองศึกษาและทำดูก่อนแล้วมาแนะนำไว้ในที่นี้ด้วยกัน

เชิญสมัครสมาชิก Facebook ร่วมส่งข่าวสารและใช้งานกลุ่มของต้นกล้าวิจัยคลิก > Facebook:Novice-Strong Seed Researchers Groupอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึง-เข้าใช้ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆต้นกล้าวิจัย แบบส่วนตัว สบายๆ

ที่แนะนำเพราะว่าสามารถใช้เชื่อมโยงใช้ได้กับเว็บไซต์ http://thairesearcher.academia.edu ที่ผมได้สร้างไว้ให้เป็นอีกชุมชนออนไลน์อีกแห่งหนึ่งแล้ว หรือท่านจะสร้างให้หน่วยงานวิจัยท่านเองก็ได้  ซึ่งเป็นของเว็บ www.academia.edu Concept เขาดีนะครับคือ Who’s Research What?.เป็นที่รวมของนักวิจัยจากทั่วโลกนับแต่ ป.โท (Graduate ถึง post-doc) จากมหาวิทยาลัยดังต่างๆจากทั่วโลกมาสร้าง Department และเผยแพร่ paper เอาไว้ มีพื้นที่ฟรีให้เผยแพร่ผลงาน(Paper,Teaching Documents)และแนะนำตัวเองไว้ในSub-Domainให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกอีกด้วย ท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้มหาศาล ผมเองก็สร้างเอาไว้สอนในวิชาระบบสารสนเทศ และใช้เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนเล็กๆและใช้เป็นที่เก็บผลงานที่กำลังทำวิจัยทางศิลปกรรมเช่นกัน ลองดูที่ http://chandra.academia.edu/AssistantProfessorPrachidTinnabutr ที่สำคัญและน่าใช้คือท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มสนใจ(Research Interests)หรือตั้งกลุ่มสร้างdepartmentให้ผู้สนใจเข้ามาดูหรือจะทำวิจัยร่วมกันก็สุดแล้วแต่จะนำเสนอและเผยแพร่กันไป นับว่าคงโดน! สำหรับโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้าวิจัย รุ่น1.โทร.0896670091 email:prachid@prachid.com, prachid007@gmail.com

Web URL:www.prachid.com,   www.novice-researchers.net


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment