หมวดทั่วไป

ต้นกล้าวิจัยรุ่น 1 บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

Posted by on สิงหาคม 25, 2016 at 7:36 pm

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษ […]

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ในงาน Thailand Research Expo 2016

Posted by on กรกฎาคม 3, 2016 at 9:42 pm

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผ […]

สรุปผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Posted by on กันยายน 5, 2015 at 12:18 pm

ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปล […]

Call for experienced researchers to propose themes for international workshops

Posted by on กรกฎาคม 6, 2015 at 8:50 am

Call for experienced researchers to propose themes for […]

แนะนำเว็ปบลอกการจัดการความรู้และบูรณาการงานวิจัย-สร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Posted by on ธันวาคม 26, 2014 at 9:45 pm

เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ผศ […]

เริ่มอบรมต้นกล้าวิจัย วช.รุ่นที่ 12

Posted by on มีนาคม 17, 2013 at 12:43 pm

เริ่มอบรมต้นกล้าวิจัย วช.รุ่นที่ 12 คราวนี้ลงพื้นที่ ที […]

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Posted by on มกราคม 19, 2013 at 1:43 pm

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ. 2555- […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...